Strona Główna


Cafe Jerozolima
(w domu rodziny Lemel) –  to kawiarnia, muzeum oraz galeria. Cafe Jerozolima  to miejsce, w którym można przenieść się w czasie, miejsce gdzie można napić się kawy w najlepszym gatunku, zjeść dobrą paschę, zobaczyć wiele archiwalnych dokumentów oraz przedmiotów z okresu przedwojennego Żydowskiego Będzina. Raz w miesiącu odbywają się tu spotkania z muzyką klezmerską, a dla młodych mieszkańców Będzina prowadzone są lekcje historii. Dyrektorem projektu jest Adam Szydłowski, pracujący na rzecz historii Żydów Zagłębia od wielu lat, organizator rekonstrukcji historycznych, odkrywca Domu Modlitwy Cukermana, Domu Modlitwy Mizrachi oraz redaktor Pamiętka Rutki Laskier.

IMG_0223Cafe Jerusalem (in the Family home Lemel) – a coffee shop, museum and gallery.  Cafe Jerusalem is the place where you  can move in time, a place where you drink coffee, eat a good cheese cake, see a lot of archival documents and objects from pre-war Jewish Bedzin. Once a month held with klezmer music and for the young residents of Bedzin conducted lessons of Jewish history. Project Director is Adam Szydłowski working on history of Jewish in Zaglebie for many years, organizer of historical reconstructions, the discoverer of the House of Prayer Cukerman’s, the House of Prayer Mizrachi and the publisher of the diary Rutka Laskier.

Komentarze są wyłączone.